Politica de confidenţialitate

Cine suntem

Prezentul document specifică și vă informează în mod transparent și explicit cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră când accesați sau vă înregistrați pe Platforma România Normală (denumită în continuare ”Platforma”) sau ulterior, precum și scopurile în care aceste informații sunt utilizate sau condițiile în care acestea pot fi divulgate.

Înainte de a continua navigarea pe Platformă vă rugăm să alocați timpul necesar și să citiți integral prezentul document pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care aceste date vor fi prelucrate conform prevederilor legale.

Prin continuarea navigării pe Platformă fiecare utilizator declară că a citit integral și a înțeles prezentul document și este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile detaliate mai jos.

Informații generale

Platforma România Normală este un spațiul public de comunicare și de dialog între cetățeni și Președintele Klaus Iohannis. Aceast spațiu este dedicat celor care doresc sa adreseze întrebări cu privire la subiectele de actualitate.

Platforma România Normală (în continuare Platforma) este un proiect inițiat, implementat și administrat de Partidul Național Liberal cu sediul în București, Aleea Modrogan nr. 1, e-mail: contact@pnl.ro.

Partidul Național Liberal respectă drepturile și libertățile persoanelor fizice și se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor persoanelor care accesează Platforma.

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

Prin Platforma România Normală colectăm mai multe tipuri de informații personale pe care dumneavoastră ni le furnizați voluntar (nume, prenume și e-mail) sau informații care se colectează automat prin simpla accesare a Platformei (de ex. adresa IP, informații despre sistemul de operare a calculatorului utilizat sau alte date tehnice), care reprezintă/pot reprezenta date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”Regulamentul GDPR”).

În anumite împrejurări, pentru a da curs diverselor cereri formulate sau pentru a întreprinde anumite acțiuni solicitate de dumneavoastră prin intermediul Platformei, este posibil să vă solicităm și să prelucrăm date suplimentare cu caracter personal. Pentru astfel de situații vă vom solicita consimțământul dumneavoastră în mod separat numai după ce, în prealabil, vă vom informa cu privire la scopul și categoria de date cu caracter personal de care avem nevoie pentru a vă ajuta.

Utilizarea informațiilor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în vederea atingerii scopului pentru care a fost implementată Platforma România Normală, cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR și ale tuturor celorlalte prevederi legale incidente. În vederea funcționării Platformei, asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi efectuate următoarele operațiuni: colectare, prelucrare, stocare (arhivare).

Protecția datelor și Durata stocării

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe servere securizate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care au fost colectate.

Vom asigura și adopta toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării cu nerespectarea dispozițiilor legale. Cu toate acestea, nu putem fi responsabili pentru consecințele faptelor întreprinse de persoanele care accesează neautorizat Platforma și, cu toate că vom implementa toare măsurile rezonabile de siguranță, nu putem garanta că asemenea evenimente nu pot avea loc.

După ce datele nu vor mai fi necesare și în lipsa unei instrucțiuni emise de dumneavoastră de a acționa într-un anume mod, aceste informații vor fi transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice. Practic, această operațiune echivalează cu o ștergere definitivă (ireversibilă) din evidențele noastre a informațiilor cu caracter personal aparținând dumneavoastră.

Divulgarea informațiilor dumneavoastră

Datele cu caracter personal pe care le obținem prin intermediul funcționării Platformei vor putea fi duvulgate către terți în vederea respectării unei hotărâri judecătorești executorii sau pentru îndeplinirea unei obligații legale (de exemplu, avem obligația să divulgăm datele dumneavoastră personale la cererea organelor de urmărire penală sau a autorităților publice).

Drepturile dvs. legate de datele cu caracter personal sunt următoarele:

  • dreptul de a fi oricând informat cu privire la informațiile cu caracter personal furnizate de dumneavoastră;
  • dreptul de a cere rectificarea datelor cu caracter personal înregistrate eronat în evidențele Platformei;
  • dreptul de a cere ștergerea parțială sau integrală a datelor cu caracter personal, cu excepția numelui, prenumelui și a adresei de e-mail care pot fi șterse doar odată cu închiderea contului;
  • dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum consideraţi necesar;
  • dreptul de a solicita detalii suplimentare cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal sau durata stocării, precum și alte informații ce au legătură cu aceste date;
  • dreptul de a cere oricând închiderea contului înregistrat pe Platformă și, odată cu aceasta, ștergerea tuturor datelor cu caracter personal furnizate nouă;
  • dreptul de a formula sesizări sau plângeri în cazul în care aveți orice fel de nemulțumire care are legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Actualizări și/sau modificări

În măsura în care vom aduce modificări prezentului document, indiferent dacă aceste modificări sunt generate de îmbunătățirea conținutului actului sau dacă acestea sunt efectul implementării unor modificări legislative, vă vom solicita să reînnoiți în mod expres acordul înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv în raport de dumneavoastră.

Sesizări cu privire la Politica de Confidențialitate

În situația în care doriți orice tip de informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm sau, în situația în care doriți să formulați o sesizare în legătură cu aceste informații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: gdpr@pnl.ro sau ne puteți scrie la adresa sediului Partidului Național Liberal din București, Aleea Modrogan nr. 1, Sector 1. Răspunsul la solicitarea/sesizarea dumneavoastră va fi formult într-un termen rezonabil.

De asemenea, aveți dreptul să formulați plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal nu au fost protejate în mod corespunzător. Coordonate de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: adresă B-dul Magheru 28-30, Sector 1, București, Website: http://www.dataprotection.ro.

 

Data ultimei actualizări: 26.09.2019